Palojoki (=Kourajoki)

Palojoki oli aiemmin osaltaan Huittisten ja Vampulan kunnanrajana. Nyt kuntien yhdistyttyä tätä rajajokistatusta ei enää ole.

Alla muutama kuva Palojoesta kuvattuna Palojoen sillalta yläjuoksullepäin vuonna 2009.

Kuvannut Reijo Vuorio

Jäät lähtivät huhtikuussa vuonna 2009.

Kuvannut Reijo Vuorio

Toukokuussa vettä on vielä jonkinverran.

Heinäkuussa vedenpinta on yleensä alimmillaan.