Kyläesittely

Palojoen kylä sijaitsee Huittisten keskustaajaman Lauttakylän kaakkoispuolella. Kylää rajaavat idässä valtatie 2, etelässä Vampulan Kukonharjan ja Rutavan kylät sekä Palojoki (=Kourajoki) ja lännessä Loimijoki, pohjoisessa Korkeakoski.